Monday, December 28, 2009

Microsoft har de coola funktionerna, men företagen har åldriga versioner av Office.

Ett fenomen som jag upptäcker mer och mer av är hur felaktigt många jämför Google med Microsofts implementationer i det egna företaget. I bankerna finns många duktiga och visionära affärs- och verksamhetsutvecklare som noga följer utvecklingen av den senaste tekniken. Det intressanta är att man oftast följer konsument-tekniken och inte Enterprise-tekniken. Man upptäcker coola och användbara funktioner i Google apps och wave t ex som man gärna skulle vilja ha implementerat som funktioner i banken. Men alltför sällan ställer affärssidan krav på IT när det gäller dessa funktioner. IT-avdelningen ser Office och Sharepoint som ordbehandlare, spreadsheet och teamsite, punkt. Då händer ingen innovation i arbetssätt. Många banker kör fortfarande på 10 år gamla versioner av dessa program.

Den senaste versionen av Office och Sharepoint innehåller alla de innovativa och coola funktionerna som du ser i Google apps och wave, och mer därtill!

Men det är ni på affärs- och verksamhetsutveckling som måste sätta ner foten och ställa rätt krav på er Enterprise-teknik! Det är inte en IT-fråga.
Detta är inte en fråga om försäljning från Microsofts sida. Tvärtom, en uppgradering från Office XP, 2003 eller 2007 är helt licenskostnadsneutral.
Varför använda Office XP när ni till oförändrad kostnad kan använda Office 2010?

0 Comments: