Tuesday, August 29, 2006

Gas station TV - On a pump near you
I USA har Gas Station TV i ett samarbete med Wal-mart´s bensinbolag Murphy USA, ett koncept med TV på bensinpumparna. Man har räknat ut att man står ca 4,5 minut och väntar medan man tankar och under tiden kan man då titta på lokala nyheter, reklam etc.