Saturday, December 15, 2007

Communicator i mobilenHär ser du hur communicator ser ut i en Windows Mobile-miljö. Microsofts budskap är bl a att skydda redan gjorda investeringar, d v s dra nytta av t ex communicator om man har den i skrivbordsmiljön, och även göra den mobil.

Mobile "Information worker"

0 Comments: