Tuesday, May 15, 2007

Positionsbestäm dina foton!

Det här är en intressant pryl. En GPS-mottagare som man sätter fast i "skon". Den överför förutom positionsuppgifter även ortnamnet där bilden är tagen, direkt till exif-informationen i den bild som du knäpper! Så kan du t ex skapa en mashup-map över senaste semestertrippen.

Läs mer

0 Comments: