Thursday, April 19, 2007

Onsdag 18 april - Global IP Solutions och Wells Fargo

Onsdagen började med ett besök hos Global IP Solutions som är världsledande i QOS inom VOIP.
(Quality of service inom Voice over IP). Tekniken finns i alla Voip-lösningar, kanske mest känd i Skype. Gips unika kompetens är att hantera effekterna av fördröjningen i paketleveranserna som sker i phone services over data networks.
Vi fick en mkt bra genomgång av det viktigaste inom Voip. Och det är precis som jag sagt länge, det är inte VOIP som är det unika utan vad man kan göra med det. Det hetaste i pipeline är mobile video, multimedia communication växer väldigt snabbt. Återstår en del att göra vad gäller regulations, ni vet 911-problematiken bl a.

Vi fick oxå en intressant bild av hur det är att som svensk, starta och driva IT-företag i Kalifornien. Lite om olikheterna mellan svenskar och amerikaner. Ett bra möte för en svensk kan vara t ex ett möte där man diskuterar ett ämne väldigt ingående. För en amerikan är ett sådant möte värdelöst, endast möten där man fattar beslut är bra möten. Vi är alla olika vilket vi måste ta hänsyn till. Gips är ett av de få företag där man får "Svensk semester", d v s längre än en vecka sammanhängande och mer än 2 veckor totalt. Jobbar amerikaner mer/hårdare?
Svenskar är väldigt effektiva är en allmän uppfattning i Kalifornien.

Wells Fargo
En av veckans höjdpunkter var det besök som jag lyckades ordna med Elliot och Neil som är nyckelpersoner hos Wells Fargo i San Francisco. Hur lyckades vi ordna besöket?
För några år sedan gick jag med i ett nätverk för "proffesionals" i syfte att knyta globala kontakter för benchmarking och erfarenhetsutbyte, Linked in. Där hittade jag Elliot, resten är historia. Vi fick en mycket bra kontakt och fick många intressanta svar på våra frågor. Ett samarbete som bara har börjat...


0 Comments: