Monday, April 20, 2009

Juniper - High performance networkingJuniper är ett företag som tar position i hubben mellan klienten och the cloud. Trenden för den närmaste framtiden är att applikationer och data körs i molnet från olika klienter, allt från PC till självservice automater - uppkopplade till någon form av datacenter. Det viktiga i detta scenario är att säkra trafiken vad gäller skalbarhet, prestanda och säkerhet. Detta kallas för High performance networking.

Juniper har med hjälp av andra IT-aktörer skapat en standard byggd på "engineering" och erbjuder en portföljlösning som inte bara ger quality of service utan även lägre TCO.

Detta är mycket intressant i denna tid där internetanvändningen når nya dimensioner med video i mobilnäten, utvecklingen av 4G, cloudcomputing, videokonferenser via Internet etc.
Service providern får oxå svårare att få revenue från trafiken.

De tre "lagren" att komma ihåg för denna utveckling är alltså:Klienter (alla slags), Global high performance Network, och slutligen Datacentret (molnet om du så vill).Juniper är verkligen en intressant aktör inom ett hett och växande fokusområde.

0 Comments: