Saturday, March 28, 2009

Transaktionshistorik 2.0

Jag vill kunna tagga mina transaktioner i Internetbanken! Sedan kunna skapa egna vyer och på så sätt fritt kategorisera och följa upp mina projekt. Visa och summera alla transaktioner som har en viss tagg. Det ger mig som kund ett mervärde. Känns modernt. Och varför inte en dashboard som ger mig mina fördefinierade KPI:er med gröna, gula eller röda "pluppar"?

Microsoft inom Bank och Finans.....

0 Comments: