Wednesday, July 30, 2008

Nästa version av Windows

Vad tycker man om Windows Vista när man inte vet att det är Windows Vista?
120 försökspersoner i San Francisco fick förespeglingen om att de skulle få testa och se nästa version av Windows, under kodnamnet "Mojave". Vad de inte visste var att det egentligen var Windows Vista som de såg. Hur var reaktionen tror ni?
Se här

0 Comments: