Saturday, December 08, 2007

Mobile workers

Efter ett bejublat pass med demo av nya funktioner och även befintliga som t ex live search blev det hög aktivitet bland mobilnördarna, här fångade under fikarasten.

This mail was sent from a windows mobile

0 Comments: