Monday, March 19, 2007

Det globala åldrandet - sensationellt


För första gången i historien så kommer snart antalet människor på jorden som är 65 år eller äldre, att vara fler än de som är 5 år eller yngre. Det kommer att påverka den ekonomiska tillväxten, pensionssystemen och andra sociala ersättningssystem. Regeringar i såväl u- som i-länder börjar nu inse att det globala åldrandet kan få effekter på ekonomin, arbetskraft, internationella relationer och nationell säkerhet. Detta från en amerikansk rapport som tagits fram av the State department och the National Institute on aging.

Ett företag som förstått att detta oxå skapar en marknad är Emporia som på Cebit visar upp sin senaste skapelse, en telefon för 40+:


0 Comments: